Մեծամոր համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900335239209200000   Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 90033223908415000   Ընտրել
1133Գ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90033523908430000   Ընտրել
1133Դ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90033223908450000   Ընտրել
1133Ե 1000-3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90033223908450000   Ընտրել
1137Ա - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26քմ մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում կազմակերպման դեպքում 90033523919110000   Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար 900335003563100000   Ընտրել
1351Ա -տեղական վճարներ աղբահանության համար 1 շնչի համար 900335239357200   Ընտրել
1351Բ -տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար 90033523927410000   Ընտրել
1351Գ - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար 9003352392667000   Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար 1քառ. մ. 9003352393401500   Ընտրել
1133զ 3000-ից ավել քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 900332239084100000   Ընտրել
1137Ա - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` 26-ից մինչև 50քմ մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում կազմակերպման դեպքում 90033523919111000   Ընտրել
1137Բ - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` 50-ից մինչև 100քմ մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում կազմակերպման դեպքում 90033523919115000   Ընտրել
1137Գ - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` 100-ից մինչև 200քմ մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում կազմակերպման դեպքում 90033523919122000   Ընտրել
1146 Համայնքի վարչական տարածքումքաղաքացիական հոգեհանգստի ծիսակ.թույլտվություն 900335003910500000Տարեկան  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ