Մեծամոր համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9003350062933000   Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9003350063015000   Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900335239209200000   Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 90033523908415000   Ընտրել
1137Ա - ոգելից խմիչքի և ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26քմ մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում կազմակերպման դեպքում 90033523919110000   Ընտրել
1351Ա -տեղական վճարներ աղբահանության համար 1 շնչի համար 900335239357200   Ընտրել
1351Բ -տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար 90033523927410000   Ընտրել
1351Գ - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար 9003352392667000   Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար 1քառ. մ. 9003352393401500   Ընտրել
1146 Համայնքի վարչական տարածքումքաղաքացիական հոգեհանգստի ծիսակ.թույլտվություն 900335003910500000Տարեկան  Ընտրել
11312 Առևտրի կետերում կամ տեխ. սպասարկման և նորոգման ծառայ. օբյեկտներում տեխ. հեղուկների վաճառքի թույլտվություն 90033500631960000Տարեկան  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ